Vedlikehold

Her en oversikt over jevnlig vedlikehold som blir gjort i sameiet.

Fasade

Fasede inspiseres visuelt av vaktmesteren med jevne mellomrom. Styret skal ta befaring i sameiet 2.ganger i året hvor de skal se på tilstanden til fasaden generelt. Mindre utbedringer utføres av vaktmesteren. Vaktmesteren hyrer inn fagfolk for utbedring av mindre og akutt mangel på fasaden. Styret er ansvarlig for større utbedringer av fasaden.

Balkonger

Balkongene er seksjonseierens ansvar. Vaktmesteren undersøker om mangel på balkongen ikke utgjør et risiko. I det tilfelle informerer vaktmesteren styret om det. Styret håndterer saken videre med beboeren. Hvis beboeren ikke er villig til å utbedre mangel på balkongen, hyrer styret nødvendige fagfolk på sameierens regning.

Tak

Tak blir inspisert av vaktmesteren med jevne mellomrom, minst 1 gang i uken. Vaktmesteren informerer styret om eventuelle mangel. Vaktmesteren skal hente inn tilbud for utbedring av feilen.

Oppgangsdører

Sameiet har avtale med GlassTeam AS som utfører kontroll av alle oppgangsdører og gir forslag til utbedring/vedlikehold

Callinganlegg

Vaktmester bestiller service ved behov.

Lekeplass

Det blir utført årlig kontroll av lekeplassene. Vaktmester utbedrer og bestiller fagfolk for å utbedre de påviste manglene. Styret vurderer 1.gang i året om det er behov å gjøre endringer på lekeplassen.

Ballbinge

Vaktmesteren gjør en vurdering av ballbingen og gjør utbedringer. Ved større vedlikehold skal vaktmesteren hente inn tilbud og videresende de til styret for godkjenning

Trapper – utvendig

Trappene inspiseres av vaktmesteren jevnlig. Styret skal ta befaring i sameiet 2.ganger i året hvor de skal se på tilstanden på de utvendige trappene i sameiet. Mindre utbedringer utføres av vaktmesteren. Vaktmesteren hyrer inn fagfolk for utbedring av mindre og akutt mangel på trappene.

Styret er ansvarlig for større utbedringer/bytte av trappene.

Vaskeri

Vaktmesteren bestiller service på vaskemaskinen. Ved større reparasjoner skal vaktmesteren kontakte ansvarlig styremedlem for råd. Ved reparasjonskostnader som overstiger 60% av kosten for anskaffelse av ny maskin skal ny maskin alt anskaffes, uansett alder.

Trapper – innvendig

Trappene inspiseres av vaktmesteren jevnlig. Styret skal ta befaring i sameiet 2.ganger i året hvor de skal se på tilstanden på de innvendige trappene i sameiet. Mindre utbedringer utføres av vaktmesteren. Vaktmesteren hyrer inn fagfolk for utbedring av mindre og akutt mangel på trappene.

Styret er ansvarlig for større utbedringer av trappene.

Ventilasjonsanlegg

Styret skal utføre en visuell inspeksjon av ventilasjonsanlegget i sameiet hver 5.året. Ut ifra inspeksjonen skal styret avgjøre om det er behov for rens / utbedring av ventilasjonsanlegget.

Brannvarslere

Vaktmesteren utfører sjekk av brannvarslere 1 gang i året i fellesområdene. Bebor må selv sjekke sine egne brannvarslere minst 1 gang i året. Brannalarmanlegget blir sjekket en gang i året av ekstern selskap. Vaktmesteren bestiller nye varslere ved behov. Alle brannvarslere skal ha 10 års levetid.

Elektriskanlegg

Vaktmesteren utfører en jevnlig visuell sjekk av elektriske installasjonene i sameiet. Styret hyrer inn en ekstern leverandør som skal utføre termofotografering ev det elektriske anlegget i sameiet hver 5.år. Ved større utfordringer med det elektriske anlegget i sameiet kan styret velge en hyppigere kontroll. Elektriske anlegget burde vurderes oppgradert hvert 10.år for å tilpasses til tidens standarder.

Hver enkelt beboer er ansvarlig for sikringsskap som tilhører sin leilighet og all elektrisitet i sin egen leilighet.