Vaskeri

Styret har bestemt seg for å ha en langsiktig plan for vaskeriene hvor vi vil bytte ut maskiner som ikke er verdt å reparere.

På grunn av kostnader så blir dette en fortløpende plan i stede for å bytte alt på en gang.

Kontakt vaktmester hvis du opplever problemer med maskiner i ditt vaskeri.