Vaktmester

Vaktmestere har kontor i Sletteløkka 10 B. Sameiet har 3 vaktmestere, og de jobber i henhold til vaktmesterinstruksen. I kontortiden kan vaktmesterene oppsøkes på kontoret, ellers vil de vanligvis befinne seg rundt på området.

TABerg-200 Jon Stabell Halvorsen Abdullah Khalil
Tom Arne Berg
Overvaktmester
 Jon Stabell Halvorsen
Vaktmester
Abdullah Khalil
Vaktmester

Vaktmesterne har arbeidstid 0700 – 1500 mandag til fredag,  på onsdager jobber de 0700 – 1700.

Telefon: 95 93 19 16
E-post: vaktmester@slettelokka.no
Kontortider: 0715 – 0745
1130 – 1200
1600 – 1700 (onsdager)

Merk at vaktmesterinstruksen sier at vaktmesterne ikke plikter å utføre arbeid for den enkelte sameier, med mindre det er absolutt nødvendig for å hindre at skader oppstår. Vaktmesterne kan likevel påta seg oppdrag for sameierne, men dette skjer utenfor arbeidstid og er sameiet uvedkommende. Sameieren som får arbeid utført må betale ekstra for dette.

Vaktmesterinstruksen finner du her.