Trapper

Sameiet har vedtatt å skifte ut utvendige trapper. Planen er å bytte ut alle tretrapper og murtrapper med ståltrapper som er å finne noen steder i sameiet.

Styret er i prosessen med å innhente tilbud fra aktuelle leverandører, dette er en stor kostnadspost og styret ønsker å bruke tid på å finne det beste tilbudet.

Målet er at trappene er byttet innen vinteren 2016/2017.