Styret 2018/2019

Styret velges på sameiermøtet om våren, vanligvis i slutten av mars, og sitter til sameiermøtet neste år.

Styret oppfordrer alle til å sende en skriftlig henvendelse hvis de vil komme i kontakt med styret. Telefon skal brukes kun i akutttilfeller. E-post til styret kan sendes til adressene nedenfor:

Generelle henvendelser:
styret@slettelokka.no
E-post direkte til styreleder: styreleder@slettelokka.no
Dusan Dislioski
Styreleder
Ansvarsområde
Økonomi, informasjon, personal.
Sletteløkka 10 A

92 48 82 92

Raymond Christensen
Nestleder
Ansvarsområde
Energi, TV/ internett, vedlikehold prosjektering.
Linderudsletta 3 A

 

Cathrine Mcinnis Ansvarsområde
Utearealer, HMS, trappevask.
Sletteløkka 10 A

 

Mohammed Iqbal Bhatti Ansvarsområde
Fasader, terrasser og paraboler, parkering.
Linderudsletta 5 A
Eirun Arntzen Ansvarsområde
Vaskerier, innvendige fellesarealer og utearealer.
Sletteløkka 4 B

 


Varamedlemmer:
   
Trond Botnen   Sletteløkka 22 B

 

Mohammed Waseem Butt   Linderudsletta 5 B

 


Valgkomite:
   
Tron Hummelvoll   Sletteløkka 8 A
Gudveig Bjurgren   Sletteløkka 24 A