Parkering

Gateparkering

Parkering1Sletteløkka og Linderudsletta er offentlige veier, og parkering langs fortauene her reguleres av offentlige parkeringsbestemmelser og håndheves av trafikketaten. Sameiet har i tillegg en del private parkeringsplasser, og her bestemmer vi reglene selv. De parkeringsplassene som står på tvers av kjøreretningen er våre private, mens plassene langs fortauene er offentlige.

Høsten 2011 signerte sameiet en avtale med AS Parkering om håndheving av parkeringsbestemmelsene. Hver sameier har fått utdelt en parkeringsoblat til å feste i frontruta, og bare biler med en slik oblat har lov til å stå på sameiets parkeringsplasser. Sameiets gjester er nødt til å finne parkering på de offentlige plassene.

I november 2012 overtok P-Service AS denne avtalen.

NB: Dersom du har fått et parkeringsgebyr eller hvis bilen din er tauet bort skal du ikke henvende deg til styret.  Alle henvendelser skal skje til PService as på

telefon eller mail. Se linken for kontaktinformasjon

Sameiets plasser er merket med skilt og finnes følgende steder:

– Tverrstilte plasser foran Sletteløkka 4 til Sletteløkka 8.
– Tverrstilte/skråstilte plasser foran Sletteløkka 14 til Sletteløkka 23.
– Tverrstilte plasser mellom Linderudsletta 5 og 7.
– Tverrstilte plasser vis á vis butikk i Linderudsletta 13.
– Tverrstilte plasser foran Linderudsletta 15.
– Tverrstilte plasser innerst i Linderudsletta ved snuplass.

PrivatParkering-2

Garasjer

Det er to garasjelag i sameiet med til sammen 48 garasjer. Garasjelagene har formelt ingenting med sameiet å gjøre, men er organisert som egne enheter. Begge lagene får imidlertid disponere sameiets grunn vederlagsfritt.

Sletteløkka Garasjelag

Sletteløkka Garasjelag har 24 garasjer i to rekker, begge i Linderudsletta. 12 av garasjene ligger vis-à-vis Linderudsletta 3, de 12 andre ligger ved Linderudsletta 7.

Sletteløkka Garasjelag II

Sletteløkka Garasjelag II har 24 garasjer foran Linderudsletta 15 – 17.

Stein Aune
Styreleder
Tel.: 9002 9876
stein.aasmund.aune@gmail.com