Leksehjelp realfag og språkkafe på Sletteløkka

Leksehjelp realfag og språkkafe på Sletteløkka

Image | Posted on by

Varsel: Ustabilt varmtvann

På grunn av rørarbeid med graving mellom Sletteløkka 12 og 14 så vil det kunne oppleves ustabilt varmtvann i perioden fremover.
Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette vil ta.

Posted in Uncategorized

Invitasjon Sletteløkka Grendehus

Invitasjon dugnad nr 6 3.november.jpg

Image | Posted on by

Den lærerike møteplass

Den lærerike møteplass.jpg

Image | Posted on by

Hvordan er det å bo på Sletteløkka

Bydel Bjerke inviterer til et møte den 21.oktober kl.17.00 – 19.00. Bydelen ønsker gjerne din tilbakemelding. Åpent møte bydel Bjerke.jpg

Posted in Uncategorized

Problem med varmtvannet – OPPDATERT

Problemet med fyringen og varmtvannet er nå løst. Det kan ta opptil en time før varmen i hele sameiet oppnår optimal temperatur.

Det er for tiden problemer med varmtvannet. Alle som får varmtvannet fra anlegget i Sletteløkka 12 har ikke varmtvannet på dette tidspunktet. Det jobbes med saken.

 

Posted in Uncategorized

Utskifting av varmemålere

Minol, sameiet leverandør av fjernvarmeavlesning, er blitt kjøpt opp. I forbindelse med det har sameiet fått en ny avtale. Denne avtalen er mye dyrere enn den opprinnelige avtalen. Styret har derfor valgt å undersøke prisene i markedet.

Styret har valgt Techem som ny leverandør av fjernvarmeavlesning tjenester. Målere som er montert på radiatorene er ikke kompatibel med de forskjellige systemene til de to leverandørene og må byttes ut.

Fremdriftsplanene er lagt ut (trykk på linken). Styret ber alle beboere være behjelpelig og rydde ved radiatorene, slik at montørene har fri tilgang til å skifte ut målerne. Hvis man ikke har mulighet å være hjemme den dagen, kan man levere nøklene til vaktmesterne. Ekstrautgifter vil kunne påløpe dersom ikke annet er avtalt og montørene ikke får tilgang til leiligheten.

Posted in Uncategorized

2019-10-02 18_22_01-VARSEL OM INSTALLASJON

Tidsplan for gjennomføring
Trykk her!

Posted in Uncategorized

Vedlikehold Varmesentraler

Mandag 30.sep. og tirsdag 1.okt. blir det utført vedlikeholdsarbeid på varmesentralene i sameiet. Arbeidet vil medføre noe ustabil forsyning med varmen og varmtvannet i enkelte perioder på dagtid.

Posted in Uncategorized

Støtte til 9.klasse på Veitvet skole

Vi bærer ut søppel og skrot for deg

Image | Posted on by