Lover og regler

Lov om eierseksjoner

Driften av et boligsameie må skje i samsvar med Lov om eierseksjoner. Denne loven finner man blant annet på Lovdata, der alle Norges lover er lagt ut.
Ikrafttredelse 01.01.2018

Vedtekter

Vedtektene er sameiets grunnlov, og beskriver hvordan sameiet skal drives. Vedtektene må samsvare med eierseksjonsloven, men er mer detaljerte og inneholder bestemmelser som gjelder spesifikt for oss. De sier bl.a. hvor mange medlemmer styret skal ha, hvilke restriksjoner som gjelder for hvor mange seksjoner en person kan eie, osv.

Alle endringer i vedtektene må vedtas av sameiermøtet med minst 2/3 flertall.
Oppdatert 04.04.2018

Husordensregler

Husordensreglene bestemmer mer i detalj hvordan vi skal opptre i sameiet. Her fortelles det f.eks. når det skal være ro, hvilke regler som gjelder for dyrehold og hvor det kan parkeres.

Husordensreglene kan endres av sameiermøtet med alminnelig flertall.
Oppdatert 04.04.2018

Regler for fellesvaskeriene

Vi har flere fellesvaskerier rundt i blokkene. Disse vaskeriene skal bare brukes av beboere i sameiet. Styret kan vedta endringer i dette reglementet når det er nødvendig.