HMS

Helse, miljø og sikkerhet

På denne siden vil dere finne nødvendig informasjon om HMS arbeidet i sameiet og hvilket ansvar du som beboer har. Vi må alle hjelpe til slik at vi har et trygt og godt bomiljø.

På Sletteløkka tar vi ansvar for oss selv og våre naboer!

Hva gjør styret for å skape et trygt miljø?  

 • Årlig vernerunde sammen med vaktmester
 • Sjekk av det elektriske fellesanlegget
 • Årlig kontroll av lekeplassene
 • Brannvarsler i alle oppganger, ved inngangsdør og ved dør til loft.
 • Lager HMS plan og tiltak

Hva er ditt ansvar som beboer?

 • Alle leiligheter skal ha røykvarsler(e) og beboer er ansvarlig for at disse fungerer.
 • Alle beboere skal ha brannslokkingsapparat som fungerer eller tilkoplet brannslange i kjøkkenskapet.
 • Det er ikke lov til å oppbevare brennbart materiale, bensin eller lignende i bodene. Det kan føre til brann i egen bod, som vil spre seg raskt til andres boder fordi de er laget av tre.
 • Ikke sperre for rømningsveier ved å sette søppel, møbler eller annet i fellesarealene i kjeller og på loft. Sykler og barnevogner skal plasseres i sykkelrom, egne boder eller andre egnede steder.
 • Melde fra hvis du ser noe som kan være farlig.
 • Den enkelte beboer må sørge for at det ikke er feil på eget elektrisk anlegg eller utstyr, og at det ikke brukes feil. Beboer har ansvar for vedlikehold, ettersyn og kontroll av elektrisk anlegg og installasjoner i og tilknyttet egen leilighet.
 • Beboer er ansvarlig for at arbeid som krever autorisert elektriker eller rørlegger blir utført av riktig fagfolk.
 • Ikke oppbevare mat og annet spiselige i bodene – dette kan forårsake skadedyr og rotter, som ødelegger eiendelene i din bod og i naboene sine boder.

Brann og rømningsveier

Søppel, møbler og annet som settes i kjeller og på loft kan også forårsake brann i fellesområdene. Tingene kan også sperre for rømningsveier og hindre beboere fra å komme seg ut hvis det brenner.

Du som beboer har ansvar for å ikke oppbevare eller forlate ting i fellesarealene. Hvis du setter søppel eller ting i fellesarealene må du betale for bortkjøring og andre kostnader ved opprydding.

Har du sett noe som kan være farlig for oss som bor i Sletteløkka?

Hvis du ser noe som kan være farlig for beboerne eller barn som leker i sameiet er det viktig at du sier fra til styret eller vaktmester. Selv om det ikke har skjedd en ulykke kan det være at ulykken skjer senere. Styret ønsker at vi skal ha et trygt og sikkert sameie for oss som bor her.

Eksempler på farlige avvik er blant annet knust vindusglass, søppel som sperrer for rømningsveier i kjeller og på loft, skader på bygning eller lekeplass, skader på brannvarsler eller elektrisk anlegg i fellesarealene.

Send e-post til styret@sletteløkka.no eller legg en lapp i postkasse utenfor vaktmesterkontoret. Husk å oppgi navn, leilighetsnummer og dato.  

 

Lenke til viktige nettsider:

www.dsb.no

Elsikkerhet i hjemmet – fra Hafslund