Forsikring

Sameiet har forsikring i IfIF logo
Sameiets forsikringsnummer er SP1899880.

Forsikringen dekker kun bygningsmessige skader. Den dekker ikke skader på inventar/løsøre. Skader i baderom, som følge av utett sluk/gulv o.l. dekkes ikke av forsikringen, idet dette anses som manglende vedlikehold.

Egenandel ved skader er kr 10.000,-. Ved skader innenfor seksjonen svarer sameieren selv for egenandelen. Ved innvendig skade som skyldes ytre forhold dekkes egenandelen av sameiet.

Dersom det oppstår en bygningsmessig skade i leiligheten skal man melde skaden til vaktmesterne på mail.

Eventuell kan man melde inn skaden ved å sende mail til styret.

Ved akutte skader som krever umiddelbar oppfølging har sameier selv ansvar for å tilkalle nødvendig bistand for reparasjon og skadebegrensning.

Merk at den enkelte seksjonseier fortsatt må ha egen forsikring som dekker innbo og løsøre.