Forretningsfører

Sameiets forretningsfører er

OBOS Eiendomsforvaltning ASObos-logo
Postboks 6668, St. Olavs Plass

0129 Oslo

Besøksadresse: Hammersborg torg 1 (OBOS-bygget).

Telefon: 2286 5999
Telefaks: 2286 5976
Internett-side: www.obos.no
e-post: oef@obos.no

Vår kontakt hos forretningsfører er Ranjit Singh Kang (ranjit.singh.kang@obos.no).
Direkte telefon: 2289 6227.

Det er forretningsfører som administrerer vår huseierforsikring.