Energiforbruk

Kurvene nedenfor viser forbruket av fjernvarme de siste årene. Dette forbruket innbefatter både fyring og varmt tappevann. Derfor går ikke kurvene i null om sommeren når fyringen er slått av.

Tallene som er grunnlag for kurvene finner du her.(Link ikke aktiv)

Fjernvarme

Nedenfor ser du hvordan totalforbruket har utviklet seg over tid. Forbruket falt merkbart etter at blokkene ble isolert i 2003-2005, men kan fortsatt påvirkes av kalde vintre.

HistoriskForbruk-a