Calling Anlegg

Vi er i en prosess med å innhente tilbud fra forskjellige leverandører for montering av nytt callinganlegg. Dette vil gjelde alle innganger utenom Linderudsletta 1 hvor de har et forholdsvis nytt anlegg.

Dette har tatt litt lenger tid enn planlagt siden vi samkjører tilbudsinnhentingen med andre boligselskap for å sikre oss den beste prisen.

Vi vil komme med mer informasjon når dette foreligger.