Bunnledninger

Bunnledningene i sameiet er av generell dårlig forfatning og har ikke vært vedlikeholdt siden i blokkene har blitt bygd. Sameiet har bestemt at vi skal forebygge ved å fornye alle rør.

Sameiet har engasjert TT-teknikk på løpende kontrakt for å fornye rørende.

Prosjektet startet i 2015 med Sletteløkka 8, Sletteløkka 23 og Linderudsletta 5.
På grunn av at rør var i så dårlig forfatning at de kolapset under arbeid og fordi beboere brukte avløp under prosjektgjennomføringen så var vi nødt til å forsette arbeid med Sletteløkka 8 og Sletteløkka 23 våren 2016, i tillegg ble Linderudsletta 1-3 også tatt.

Vi forsetter vedlikeholdet med Sletteløkka 10-12, Sletteløkka 18-20 og Sletteløkka 22-26.

Vi planlegger å bli ferdige med vedlikeholdet i løpet av 2018

Fremdriftsplan