Innkalling årsmøte 2020

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronaviruset har styret vedtatt å avholde det ordinære årsmøtet i Sletteløkka Boligsameie digitalt. De som ikke har valgt å motta informasjon fra OBOS digitalt vil få innkallingen tilsendt posten. Nederst i saken er linken til innkallingen. Man vil fortsatt ha mulighet om å avgi stemmen sin ved å levere stemmesedlene på vaktmesterkontoret eller i postkassen til de. Legg de gjerne i en konvolutt.

Styret har fått inn flere saker som skulle tas opp på årsmøtet. Disse skal diskuteres på møtet. På grunn av begrensninger i den digitale løsningen, er dette ikke mulig. Derfor har styret bestemt at man kun tar opp de lovpålagte saker på det ordinære digitale årsmøtet. Sakene som har kommet inn vil bli tatt opp på et ekstraordinært årsmøte når situasjon tillater et fysisk møte med mulighet for debatt.

Innkalling ordinært årsmøte 2020

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.