Endring av felleskostnader

Styret har jobbet hardt for å redusere utgiftene og for å opprettholde vedlikeholdsplikten sin overfor sameiet. Styret har konkludert at de største vedlikeholdspostene, som skal finansieres fra budsjettet, er ivaretatt. Styret har derfor bestemt, i budsjettet for 2020, til å redusere fellesutgiftene med 6%. Det er bare fellesutgiftene som blir redusert, ikke akonto fyring beløpet. Den reelle reduksjon i månedlige utgiftene vil være ca. 5%.

Styret hadde ønske at endringene skulle tre i kraft fra januar 2020, men på grunn av utfordringer hos forretningsføreren vil reduksjonen først komme i februar 2020.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.