Endring av leverandør for trappevask

Styret har fått mange negative tilbakemeldinger angående trappevask. Derfor har styret sagt opp avtalen med dagens leverandør og tegnet en ny avtale med Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS. De skal utføre rens hos oss på tirsdager og onsdager etter følgende plan:

  • Tirsadager : Linderudsletta 7-19 og Sletteløkka 10-24
  • Onsdager : Linderudsletta 1-5 og Sletteløkka 1-5, Sletteløkka 2-8, Sletteløkka 21, 23 og 26

For tiden holder de på med hovedrens av sameiet. Vanlig “trappevask” vil starte først til uka. Vi forventer at beboerne blir bedre fornøyd med den nye leverandøren. Skulle det være noe avvik angående trappevasken, vil vi be beboerne om å ta umiddelbart kontakt med styret. Styret vil ta dette videre med leverandøren.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.