Utskifting av varmemålere

Minol, sameiet leverandør av fjernvarmeavlesning, er blitt kjøpt opp. I forbindelse med det har sameiet fått en ny avtale. Denne avtalen er mye dyrere enn den opprinnelige avtalen. Styret har derfor valgt å undersøke prisene i markedet.

Styret har valgt Techem som ny leverandør av fjernvarmeavlesning tjenester. Målere som er montert på radiatorene er ikke kompatibel med de forskjellige systemene til de to leverandørene og må byttes ut.

Fremdriftsplanene er lagt ut (trykk på linken). Styret ber alle beboere være behjelpelig og rydde ved radiatorene, slik at montørene har fri tilgang til å skifte ut målerne. Hvis man ikke har mulighet å være hjemme den dagen, kan man levere nøklene til vaktmesterne. Ekstrautgifter vil kunne påløpe dersom ikke annet er avtalt og montørene ikke får tilgang til leiligheten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.