Skadedyrkontroll

Sameiet har avtale med Anticimex for bekjempelse av skadedyr. Anticimex har gjort endringer i avtalen med tanken på bekjempelse av veggdyr. Dette er ikke lengre dekket av avtalen. Ved mistanke om vegg dyr skal man ta kontakt med Anticimex og hvis det blir påvist veggdyr, skal saken meldes til forsikringsselskapet vårt. Husk at det er en egenandel ved slike forsikringssaker. Veggdyr er vanskelig å bekjempe. Vi vil derfor be alle våre beboere å ta nødvendige forehåndsreglene for å minske mulighet for spredning av veggdyr i sameiet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.