Utskifting av inngangsdører

Styret har tidligere utført en brannteknisk vurdering av bygningsmassen i sameiet. I rapporten, tilgjengelig på www.slettelokka.no/rapporter, ble det påpekt at enkelte inngangsdører burde byttes ut, siden de ikke tilfredsstiller dagen krav til brannsikkerhet. Styret har derfor bestemt at alle dørene som har «brevsprekk» blir byttet ut.

Styret har jobbet over lengre tid til å finne en leverandør som skal kunne utføre dette oppdraget. Dette er et kostnadsmessig stort prosjekt, over 200 dører skal byttes ut, men vil ikke påføre økning i fellesutgiftene til seksjonseierne. Leverandøren skal også undersøke om andre dørene som ikke har brevsprekk tilfredsstiller branntekniske krav.

Fremdriftsplan er ikke klar enda på grunn av uklar leveringstid fra fabrikken. Forventet oppstart er i slutten av august, og vil vare 12-16 uker. De berørte beboere vil bli informert en uke i forveien av utskiftingen av inngangsdøren. Vi kommer til å legge ut fremdriftsplanen på vår hjemmeside når den er klar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.