Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til et ekstraordinært årsmøte. Møte skal avholdes 29.januar, klokken 18.00 i lokalene til Veitvet Sportsklubb, 2.etasje, Veitvetveien 17.

Statens vegvesen har fått i oppdrag om å utvide bussholdeplassen Trondheimsveien Rv4 – Veitvet sør bussholdeplass. Reguleringsplanen S-4988 ble vedtatt av bystyret 31.januar 2018. Styret har sendt inn en klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus angående vedtaket. Klagen ble avvist.

I forbindelse med oppgradering av bussholdeplassen, må Statens vegvesen erverve delen av tomten til Sletteløkka Boligsameiet. Vedlagt er plantegning levert av Statens vegvesen som viser området de vil erverve.

Statens vegvesen har kommet med et tilbud til styret om kjøp av delen av tomten til sameiet. Styret ønsker fullmakt fra årsmøte om å forhandle på vegne av sameiet med Statens vegvesen.

Plantegning.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.