Bomiljøtilskudd fra bydelen

Har du som beboer noen forslag om tiltak som kan bedre bomiljøet på Sletteløkka?
Bydel Bjerke kan gi sameiet økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til å bedre bo- og oppvekstmiljøer på Sletteløkka.
Enkeltpersoner kan ikke søke, men send ditt forslag til styret@slettelokka.no
før 20. september 2018.

Det er betingelser knyttet til det å søke bomiljøtilskudd. Mer info om støtten finner du ved å klikke på linken:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/bomiljotilskudd-groruddalssatsingen/#gref

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.