Grunnundersøkelse i forbindelse med planlagte arbeider med oppgradering av bussholdeplass Veitvet syd

Statens vegvesen skal foreta grunnundersøkelse ved Linderudsletta 11. Arbeidet starter 27.august og antatt varighet er 3 dager. Arbeidet skal foregå på dagtid.

Det skal borres flere hull i baken på sydsiden av Linderudsletta 11 mot Trondheimsveien. I forbindelse med dette kan det oppleves mer støy i Linderudsletta.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.