Tilstandsvurdering

Styret har inngått avtale med OPAK AS som skal utføre tilstandsvurdering av bygningsmassen i sameiet. De vil inspisere bygningene, fellesarealene og infrastruktur.

OPAK starter med befaringsrunden på mandag, 25.juni. I forbindelse med det vil de også besøke noen vilkårlige leiligheter. Styret ber alle beboerne om å samarbeide med de, slik at vi for en mest nøyaktig vurdering av bygningsmassen.

Spørsmål rundt dette kan sendes til styret via mail styret@slettelokka.no

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.