Nøkkel funnet på Linderud sletta. Kan hentes på vaktmesterkontoret, Sletteløkka 10 B

Kontortider: 0715 – 0745
1130 – 1200
1600 – 1700 (onsdager)

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.