Henting av søppel, og rydding av loft og kjellere.

Det vil bli mulig å kvitte seg med skrot 1.mai
Avfall som skal kastes må settes utenfor inngangene i løpet av ettermiddagen.

Avfallet vil bli hentet 2.mai fra kl. 1000.

I Sletteløkka 21 og 23 og i hele Linderudsletta må avfallet bæres opp på veien, da bilen som skal kjøre det bort ikke kommer ned foran inngangene.

OBS !

Sykler og barnevogner som er i bruk, må merkes tydelig med seksjons¬nummer. Umerkede sykler, barnevogner, bildekk og liknende som står i kjellere og på loft vil bli kastet.

Det er viktig at alle bidrar til å få tømt loft og kjellere. Brann- og redningsetaten forlanger at rømningsveiene her skal være frie. Det er også triveligere for oss alle om vi slipper å bo på en søppelplass.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.