Årsmøte 2018

Sletteløkka Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte
04.04 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 28.02.2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Man kan legge konvolutt med forslag i postkassa til vaktmesteren eller sende mail til
styret@slettelokka.no

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.