Kjøp av adgangsbrikker til oppgangsdørene

Etter utskifting av callinganlegget i sameiet er det nå mulig å åpne oppgangsdøren med en kodebrikke. Etter mye forhandling med leverandøren har vi blitt enig med de om pris. Adgangsbrikkene kan kjøpes på vaktmesterkontoret i åpningstiden. Husk at det er kun mulig å betale med kort.

Eieren må fremvise gyldig legitimasjon ved kjøp av nøkkelbrikker. Ved utleie må det foreligge en ferdig utfylt utleieskjema før man kan kjøpe adgangsbrikker. Link til skjema finner man her www.slettelokka.no/utleie/

Hver seksjon har fått tildelt 3 kodebrikker. Pris for en brikke er 100 NKr. Man må ikke kjøpe alle 3 brikkene, hvis man ikke har behov til det.

Hvis man vil ha flere brikker, utover de 3 opprinnelige brikkene, må de bestilles og vil bli betraktet som ekstrabrikker. Pris for en ekstra brikke er 300 NKr.

Hvis man mister en brikke, plikter man å melde dette til vaktmesterne umiddelbart. Man kan kjøpe en erstatningsbrikke for 200 NKr.

Det vil fortsatt være mulig å bruke vanlig nøkkel for å komme seg inn i oppgangen. Man trenger fortsatt nøkkel til å komme seg inn i kjelleren, på loftet og vaskeriene.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.