Endring av felleskostnadene

Med bakgrunn i KPI for 2017 og vedlikeholdsplanene for fremtiden har styret bestemt å øke fellesutgiftene med 3% med virkning fra 1.1.2018. Hovedårsak til økningen er økning i offentlige avgifter, samt tjenester som blir levert til sameiet. Styret tar jevnlig vurdering av kostnadene og tar nødvendig grep for å sikre god økonomi i sameiet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.