Reklame i posten

Det har den siste uken blitt lagt ut flyers i postkasser og ved oppgangsdører fra et firma som leverer vinduer.

De har ikke vært i kontakt med styret og vi vet ikke hvem de er. Styret anbefaler ikke å bruke dette selskapet!

Måten de annonserer seg på ved å si at Sletteløkka har startet med utskifting er feil og vi oppfatter dette selskapet som useriøst. Hver enkelt beboer står fritt til å benytte seg av de tilbud som kommer, men vi anbefaler at dere tar kontakt med styret før dere gjør større inngrep i fasaden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.