Kollektivavtale internett

Sameiet har inngått en ny avtale på bredbånd med GET. Den nye avtalen vil tre i kraft 5.desember. I den nye avtalen vil bredbånd til å være inkludert i fellesutgiftene. TV og høyere bredbåndhastigheter skal faktureres individuelt. Det er forhandlet rabatter for de individuelle pakkene.

I den nye avtalen inngår:
– Bredbåndkollektiv 100/20 Mbits
– Kostnadsfri trådløs modem. Benytter du en eldre modemversjon vil du på utleveringsdagen få utlevert et nytt kostnadsfritt trådløst modem. GET representanten ser hvilken type utstyr du har og gir deg et nytt hvis du har behov for det.

Har du i dag lavere hastighet enn Bredbånd 100/20 levert fra GET, vil du automatisk bli oppgradert til denne hastigheten. For høyre hastigheter ta kontakt med GET for rabattert pris. Du kan endre eller si opp dine individuelle tjenester på utleveringsdagen eller ved å ringe GET på telefon
21 90 60 50.

Utlevering av nytt utstyr er 6. desember kl 17.00 – 20.00 på styrerommet i Sletteløkka 21 B. Husk å ha gyldig legitimasjon med deg.

SPØRSMAL OG SVAR OM NY AVTALE FRA GET

Må jeg møte opp på utleveringen for å få utlevert en boks fra Get?
Vi anbefaler at du kommer på utleveringen, men du kan alternativt bestille på Min Get på http://www.get.no eller du kan kontakte Get Leveransesupport for bestilling på tlf 21 90 60 50. Dersom du ikke har anledning til å komme selv og ønsker at noen skal motta utstyr og signere avtalen på dine vegne, kan du gi fullmakt til dette. Husk kopi av din legitimasjon. Hvis du allerede har utstyr som er inkludert i din nye avtale og du ikke ønsker noe utover dette, er der ikke behov for å møte opp på utleveringsdagen.

Kan jeg få hjelp til å koble opp utstyret jeg får utlevert?
Hvis du ønsker oppkoblingshjelp, vil vi bistå med dette. Gi melding om dette til Get-representant på utleveringsdagen. Vennligst sørg for at det blir gjort fri tilgang til antenneuttaket og baksiden av tv-apparatet i forkant av utleveringen. Hvis leiligheten er en utleiebolig, bør eier eller leietaker registreres som kunde? Er leiligheten en utleiebolig, eller eier selv ikke bor i den aktuelle boligen, anbefaler vi at leietaker/beboer registreres som kunde. Personen som skriver under på avtalen er ansvarlig ved evt. tap eller skade på utstyret, og blir fakturert for eventuelle ekstra tjenester som blir bestilt.

Har du bredbånd fra en annen leverandør?
Dersom du allerede har bredbånd fra en annen leverandør kan det være lønnsomt å bytte til Get. I avtalen med dilt boligselskap får du rabatterte priser. Ta kontakt med din aktuelle leverandør og forhør deg om eventuell oppsigelsestid.

Har du fortsatt ubesvarte spørsmål?
I forbindelse med utleveringen kan du ta kontakt med Gel leveransesupport, tlf. 21 90 60 50. Du finner også mer informasjon under get.no/kundeservice. Get-representanten som besøker deg vil også være behjelpelig med å svare på alle spørsmål du måtte ha.

Kanalene som inngår i mini-pakka
GET-mini

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.