Vedlikehold bunnlednig

Styret vil i år fortsette med utbedringen av bunnledningen i sameiet vårt. Nede ser dere fremdriftsplanen for de forskjellige oppgangene. Hvis dere har spørsmål angående fremdriftsplanen send oss gjerne en mail eller ta kontakt med vaktmesteren.

Fremdriftsplan 2017

Under rehabiliteringsuken (rød) skal avløpet ikke benyttes. Vannet blir stengt hele døgnet, alle dager. Ved rens (grønn) kan avløpet benyttes, men vi vil oppfordre alle beboere å begrense bruk av vannet.

Det blir satt opp portable toaletter utenfor de berørte blokkene. Eldre og bevegelseshemmede kan få alternative toaletter i leiligheten sin. En dusjbrakke med 3 dusjer blir satt opp i snuplassen ved Linderudsletta 19 i hele rehabiliteringsperioden. Det vil ikke bli mulig å få hotell på sameiets regning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.