Informasjon fra styret

Julen står snart for døren og i den anledning vil styret gjerne sende en oppdatering om året som snart har gått. Vi kan runde av et hektisk år med mange prosjekter som vil løfte opp sameiet vårt.

Prosjektet med rehabilitering av bunnledninger er ferdig for i år. Vi hadde en del utfordringer under prosjektet, men føler at TT-Teknikk har håndtert dette veldig bra. Vi kommer til å fortsette med rehabilitering neste år også. Foreløpige samtaler med TT-Teknikk antyder på at rehabilitering blir utført etter sommer 2017.

Nesten alle beboere har nå fått montert målere for måling av fjernvarme. Første avregning blir tatt 31.desember. Vi venter fortsatt på at leverandøren, Minol A/S, skal sende påloggingsinformasjon til alle beboere slik at alle kan følge med forbruket sitt via web-portalen.

Styret har i september gitt mulighet til alle beboere å kaste skrot som de har liggende i kjelleren eller på loftet. Styret har, sammen med vaktmesterne, med jevne mellomrom kontrollert fellesarealene og engasjert Renova til å kaste skrot som befant seg i der. Styret vil hermed også gi ros til vaktmesterne som har gjort en veldig bra jobb med å holde sameiet fritt for søppel. Styret vil fortsette å arrangere skrotinnsamling i 2017 også. Styret vil oppfordre alle beboere til å vise skjønn og ikke kaste farlig avfall som maling og kjemikalier under aksjonen.

Sent sommer ble det utført boning av alle oppgangene. Styret er fornøyd med resultatet og vi har fått positive tilbakemeldinger. Styret er generelt fornøyd med vaskeselskapet som vi bruker og oppfordrer alle beboere om å ta kontakt med styret hvis de har noe klage på trappevasken.

Styret har i november sent ut et skriv om brann og sikkerhet. I den forstand har styret bestemt å kjøpe inn en del batterier til røykvarslere som beboerne kan hente på vaktmesterkontoret. Styret vil nok en gang gjenta at rømningsveier ikke skal sperres. Søppel, møbler og annet skal ikke settes i fellesarealene. Hvis man setter fra seg søppel i fellesarealene risikerer man å bli belastet for bortkjøring og andre kostnader relatert til opprydding.

Styret ser på utfordring med parkering i sameiet. Det er mange biler fra andre områder som parkerer i gatene våre. Det får vi, beklagelig, ikke gjort mye med. Linderudsletta og Sletteløkka er offentlige veier og blir regulert etter kommunens trafikkregler. Styret ser at mange bilister tar opp mer plass enn nødvendig når de parkerer på sameiets parkeringsplasser. Mye av årsaken til det er at markering på mange av sameiets parkeringsplasser er helt borte. Dette skaper en del frustrasjon for andre beboere. Styret har inngått avtale med P-Service om å måle opp og markere sameiets parkeringsplasser. Dette blir utført til våren, så snart være tillater det. Etter at markeringen er utført kommer vi til å be P-Service om å bøtelegge bilister som tar mer plass enn nødvendig.

Vår søknad om flere fartsdumper i Linderudsletta og Sletteløkka ble avvist av kommunen. Vi vil hermed oppfordre alle bilistene om å vise hensyn når de kjører i gatene våre. Vi har mange barn og har ikke råd til å miste noen av de.

Styret har, i henhold til vedtaket fra sameiermøtet, byttet ut tretrappene i sameie. Det ble montert nye metalltrapper ved Linderudsletta 3A og 5A og Sletteløkka 2, 6A, 14B, 18B og 22B. Styret ser også på mulighet for å sette opp trapper ved Sletteløkka 8 og Linderudsletta 7A og 7B.

Styret har tidligere prøvd å beskjære buskefeltet i Linderudsletta. Det var en midlertidig løsning på utfordringen med grønt areal i Linderudsletta. Mange beboere oppfatter den som veldig stygg og vil gjerne bytte den ut. Styret har, etter initiativ fra beboerne, satt i gang innhenting av pristilbud for utbedring av buskefeltet i Linderudsletta. Styret har snakket med flere anleggsgartnere om mulige løsninger for grønt areal i Linderudsletta. Prisene varierer mye (500’000NKr. – 1’500’000NKr.) avhengig av hvilken løsning vi velger. Styret kommer til å presentere tilbudene på sameiermøtet neste år.

Styret har ved flere anledninger sagt at vi kommer til å skifte ut calling-anlegget i sameiet. Styret har fått flere tilbud for utskiftingen, men mener at de ikke er passende, med tanken på pris. Styret vil fortsette med dette til våren og vi håper å ha en avklaring før sameiermøtet neste år.

Samtidig ønsker styret deg og dine nærmeste en riktig god Jul og godt nytt år

godjul

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.