Individuell måling av fjernvarme

Vi begynner med individuell måling av varmeforbruk fra 1.oktober.

Du som beboer trenger ikke gjøre noe i den sammenheng. Avlesning av den enkeltes varmeforbruk blir fjernstyret av Minol A/S og de trenger ikke å komme inn i leilighetene for å gjøre det. Avlesning kommer til å skje kvartalsvis.Alle våre beboere kan følge med forbruket sitt på nett via Minol A/S sin portal, MinoWeb. Brukernavn og passord vil du motta i et eget brev fra Minol.

Du kan også henvende deg til Minols kundeservice på telefon: +46 40 60 83 231.

Styret har stipulert et fast beløp ut ifra et «normal» forbruk av fjernvarme. Dette beløpet ligger i den månedlige husleia.

Etter avlesningen blir det foretatt en kostnadsberegning. Avhengig av forbruket vil beboeren enten blir fakturert for forbruket over det som er stipulert som «normal» forbruk eller kreditert for det som beboeren ikke har brukt.

 

Sparetips
La ikke vinduer stå oppe!
Sjekk at vinduene er godt tettet!
Senk varmen et par grader!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.