Oppsummering første halvåret

Første halvåret er over og styret vil bruke anledning til å oppsummere hva som ble gjort de første seks måneder.

I begynnelsen av året ble det utført rens av fellesventilasjonskanalene. Dette vil bidra til bedre inneklima i leiligheten. Noen avvik ble oppdaget hos noen beboere som har koblet kjøkkenvifte til fellesanlegget og styret har tatt det opp med de.  Det er ikke lov å koble kjøkkenvifte til hverken felles ventilasjonsanlegg eller ut av leiligheten via ventilasjonsluken.

Prosjektet med rehabilitering av bunnledningen er godt i gang og styret har avtalt med TT-Teknikk, som er vår samarbeidspartner, videre fremdrift. De blokkene som blir tatt til høsten er Sletteløkka 10-12, Sletteløkka 18-20 og Sletteløkka 22-26. Nøyaktig fremdriftsplan blir lagt ut senere når den er klar. Styret vil be alle beboere om å forholde seg til instruksene fra TT-Teknikk.

Vi er nesten ferdig med montering av målere for forbruk av fyringen. Det er en del beboere som ikke var tilgjengelig da Minol, vår leverandør, skulle montere målerne. Styret oppfordrer alle til å ta kontakt med Minol eller oss i styret for å avtale nytt tidspunkt. Hvis man ikke gjør det risikerer man faktura for å ikke ha montert målerne samt månedlig påslag når fyringen i sameiet blir slått på igjen.

Styret har i mai gitt mulighet til allebeboere å kaste skrot som de har liggende i kjelleren eller på loftet. I tillegg til det har styret, etter å ha inspisert fellesarealene, engasjert Renova til å tømme fellesarealene for skrot. Styret vil arrangere ny skrotinnsamling til høsten. Styret vil oppfordre alle beboere til å vise skjønn og ikke kaste farlig avfall som maling og kjemikalier under aksjonen.

Styret har i henhold til vedtaket fra generalforsamlingen tegnet avtale med ERA Bygg for utskifting av tretrapper i sameiet. Arbeidet vil starte etter sommerferien. Styret vil også se behovet for å sette opp en trapp ved Sletteløkka 8.

Styret er fortsatt i forhandlinger med flere leverandører for å skifte ut det gamle calling-anlegget i sameiet. Styret samarbeider med andre boligselskaper slik at man tegner en avtale som er best for alle boligselskaper. Styret forventer å ha en avklaring etter sommerferien.

Økonomien i sameiet er under kontroll og i henhold til budsjettet. Styret har reforhandlet vårt lån og fått bedre betingelser. Styret har byttet forsikringsselskap, noe som medførte 200’000NKr. i besparelse. Vi hadde en litt kaldere vinter som medførte en negativ avvik på 700’000NKr. på fyringskostnadene. Dette er også en av årsakene at vi har vedtatt å sette opp målere for forbruk av fyringen. Det vil gi en mye mer forutsigbar kostnadskontroll i sameiet og vil ikke medføre noe uhyggelige overraskelser. Styret har i denne omgangen bestemt å ikke øke felleskostnadene.  Eventuell økning av felleskostnadene vil skje neste år når budsjett for 2017 er klar.

Styret følger nøye med tilstanden på rørene og badene i sameiet. Det er mange som har rehabilitert badene sine, noen i henhold til våtromstandarden andre ikke. Tilførsels- og avløpsrørene i sameiet begynner å gå ut på dato. Vi opplever stadig oftere henvendelser fra beboere om lekkasjer og skader på rørene. Det påvirker forsikringspremien vår som har økt med 100% de siste årene. I verste fall kan forsikringsselskapene nekte å forsikre sameiet vårt. Derfor ser styret på mellom- og langsikt å rehabilitere alle rørene og badene i sameiet. Dette blir et stort og kostbar prosjekt. Vi stipulerer med ca. 200’000 – 300’000NKr. per seksjon. På grunn av kostnaden involvert med prosjektet kommer sameiet til å ta opp et nytt lån. Styret kommer til å ta kontakt med andre boligselskaper, som vi samarbeider med, som har utført lignende prosjekter.

 

solTil sist vil vi i styret ønske alle våre beboere en riktig fin sommer. Bruk de fine dagene med familie og venner og fyll opp de med moro og latter.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.