Dugnad

Det blir dugnad på uteområdene (plener, gangveier og parkeringsplasser) 10. og 11. mai. Av praktiske grunner gjennomfører vi dugnaden i to omganger:dugnad1

– Tirsdag 10. mai: Linderudsletta 1 – 11; Sletteløkka 1 – 12.
– Onsdag 11. mai: Linderudsletta 15 – 19; Sletteløkka 14 – 26 (inkl. nummer 21 og 23).

Nødvendige redskaper vil bli ordnet av vaktmestrene.
Alle bileiere må flytte egne biler og ta ansvar for å feie plassen som bilen står på.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.