Informasjon om individuelt varmeregnskap

Sletteløkka boligsameie vedtok på beboermøte  i mars 2015 at sameiet fra høsten 2016  går fra et felles varmefordelingsregnskap til at den enkelte seksjonseier etterskuddsvis belastes for det reelle forbruk av varme. Installasjon av målere vil bli utført i løpet av våren og systemet skal være i drift fra og med høsten 2016.

Når systemet er på plass vil du enkelt kunne følge med på ditt eget forbruk ved å bruke Minol AB web-portal eller ringe kundeservice Minol på +46 40 608 3232

Hva betyr dette for deg som eier og eventuelt utleier av boligen?
Det vil fremdeles være slik at en del av husleien du betaler dekker stipulert varmeforbruk for boligen. Men, til forskjell  fra tidligere vil det bli foretatt  en avregning  der det virkelige forbruket av varme i boligen  fremkommer.  Eier av boligen vil da bli fakturert for overforbruk eller få tilbakebetalt penger dersom det er differanse mellom stipulert og reelt forbruk. Avregning vil skje en gang årlig.

Vi understreker at det er du som eier av boligen som vil bli ansvarlig for betaling av faktura dersom leietaker har et overforbruk i forhold til varmeutgiftene i boligen.  Det vil også være du som mottar tilgodehavende dersom du ikke avtaler annet med leietaker.

Leier du bolig?
Det kan være lurt å sjekke hva som står i leieavtalen du har med eier av boligen. På så vis unngår du overraskelser knyttet til eventuelt overforbruk (eier står ansvarlig for betaling). Og, i beste fall, at tilbakebetaling tilfaller deg.

Ønsker du mer informasjon kan du finne mye på www.minol.se eller send styret en
e-post: styret@slettelokka.no

Styret vil også legge ut informasjon på http://www.sletteløkka.no

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.