Vedlikehold bunnledninger

Et av de viktigste prosjektene vi har i sameie for tiden er bunnledningene i blokkene. Dette er avløpsrørene som ligger nede i kjelleren og under betonggulvene.

For en liten stund siden startet vi prosjektgjennomføringen i Linderudsletta 1-5, Sletteløkka 8 og Sletteløkka 23. Prosjektet ble gjennomført av TT-teknikk. Under denne prosessen dukket det opp noen utfordringer som gjorde at TT-teknikk ikke ble ferdige. Under følger en en ny plan og begrunnelse for hvorfor vi det ikke ble ferdig.

Linderudsletta 1-3

Vann blir steng i uke 24 (13.06.16-17.06.16)

Her ble det aldri startet noen rehabilitering. Planen var å ta Linderudsletta 1 én uke og Linderudsletta 3 én annen uke. Dette viste seg ikke å gå fordi begge blokkene delte samme avløpsrør og vannet måtte stenges i begge blokkene samtidig. Nå har TT-teknikk satt av mer ressurser så de skal klare å ta begge blokkene på en uke i stedet for på 2 uker.

Sletteløkka 8

Vann blir stengt torsdag 09.06.16 og fredag 10.06.16

Her ble ikke TT-teknikk ferdig siden rørene var i så dårlig stand at de hadde fått brudd. I tillegg var det en del bruk av vann av beboere som gjorde at herdeprosessen ikke ble ferdig.

Sletteløkka 23

Vann blir steng i uke 24 (13.06.16-17.06.16)

Her har beboere selv skylden for at TT-teknikk ikke ble ferdig. Man kan ikke bruke sluk eller toalett under den perioden de jobber. Flere beboere har brukt avløpsrørene og det fører til at TT-teknikk ikke får jobbet og at herding av rørende ikke blir ferdig.

 

Sameiet vårt er veldig gammelt og disse rørende har ikke blitt godt vedlikeholdt og alle er i dårlig forfatning. Styret har satt høy prioritering på å vedlikeholde disse raskt så vi slipper overraskelser. Vi i styret har full forståelse for at det er problematisk at vann i leilighetene ikke er tilgjengelig over en periode. Hvis vi velger å ikke rehabilitere rørene så kan konsekvensene bli store, feks at det blir et stort brudd på et rør. Da vil vann bli stengt i flere uker og dette uten at dere vil få varsel om det, i tillegg vil kostnadene bli ekstremt mye høyere en det det blir nå.

Hvis det er spørsmål angående prosjektet som ikke kommer frem i teksten over så send oss gjerne en mail.

Til info: Det blir satt opp portable toaletter utenfor blokkene, eldre og bevegelseshemmede kan få alternative toaletter i leiligheten sin. Det vil ikke bli mulig å få hotell på sameiets regning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.