Bydel Bjerke inviterer til møte om Veitvetparken

Invitasjon til møte om belysningsplan for Veitvetparken 2.sept 2019.jpg

Image | Posted on by

Skadedyrkontroll

Sameiet har avtale med Anticimex for bekjempelse av skadedyr. Anticimex har gjort endringer i avtalen med tanken på bekjempelse av veggdyr. Dette er ikke lengre dekket av avtalen. Ved mistanke om vegg dyr skal man ta kontakt med Anticimex og hvis det blir påvist veggdyr, skal saken meldes til forsikringsselskapet vårt. Husk at det er en egenandel ved slike forsikringssaker. Veggdyr er vanskelig å bekjempe. Vi vil derfor be alle våre beboere å ta nødvendige forehåndsreglene for å minske mulighet for spredning av veggdyr i sameiet.

Posted in Uncategorized

Utskifting av inngangsdører

Styret har tidligere utført en brannteknisk vurdering av bygningsmassen i sameiet. I rapporten, tilgjengelig på www.slettelokka.no/rapporter, ble det påpekt at enkelte inngangsdører burde byttes ut, siden de ikke tilfredsstiller dagen krav til brannsikkerhet. Styret har derfor bestemt at alle dørene som har «brevsprekk» blir byttet ut.

Styret har jobbet over lengre tid til å finne en leverandør som skal kunne utføre dette oppdraget. Dette er et kostnadsmessig stort prosjekt, over 200 dører skal byttes ut, men vil ikke påføre økning i fellesutgiftene til seksjonseierne. Leverandøren skal også undersøke om andre dørene som ikke har brevsprekk tilfredsstiller branntekniske krav.

Fremdriftsplan er ikke klar enda på grunn av uklar leveringstid fra fabrikken. Forventet oppstart er i slutten av august, og vil vare 12-16 uker. De berørte beboere vil bli informert en uke i forveien av utskiftingen av inngangsdøren. Vi kommer til å legge ut fremdriftsplanen på vår hjemmeside når den er klar.

Posted in Uncategorized

Fremdriftsplan brannalarm

Sfty er godt i gang med å sette opp brannvarslere i fellesarealene. Under ser man foreløpig plan for installasjon av brannvarslere i de enkelte leilighetene. Vi ber alle beboere å være tilgjengelig til avtalt tid. Link til større PDF versjon av fremdriftsplanen

Plan installasjon brannvarslere

Posted in Uncategorized

Sommerfest på Sletteløkka

Sommerfest 16.juni

Image | Posted on by

Innkalling til ekstraordinært årsmøte – baderomsrehabilitering

Styret kaller inn til et ekstraordinært årsmøte. Møte skal avholdes 13.juni, klokken 18.00 i lokalene til Veitvet Sportsklubb, 2.etasje, Veitvetveien 17. Se kart lengre ned.

Innkallingen er sendt ut i posten til alle seksjonseiere og vi forventer at alle har mottatt den i løpet av uken.

Vedlagt ligger innkalling til det ekstraordinært årsmøte. Saken som skal behandles er utskifting av vann- og avløpsrør og rehabilitering av bad. Vennligst les gjennom skisseprosjektet før møte. Selvaag Prosjekt skal holde en presentasjon for beboerne. De vil også svare på spørsmål fra beboerne. De kommer ikke til å svare på spørsmålene som omhandler den enkeltes seksjonseieren, kun fellesskapet.

Kart årsmøte

Posted in Uncategorized

Sommer jobb for ungdommer på Sletteløkka

Vaktmester

Er du en engasjert ungdom mellom 13 og 18 år og har lyst å hjelpe vaktmesterne med hverdagsoppgavene? Da har vi en jobb til deg. Vi søker 2 ungdommer som vil hjelpe vaktmesterne med søppelplukking, rakking, maling og andre spennende oppgaver i sommermånedene. Arbeidstiden vil være fleksibel, ca. 2 timer om dagen, 2-3 dager i uken. Høres dette interessant ut send en mail til styret. Hvis det er flere som melder seg, vil vi innkalle dere til et personlig møte og foreta en loddtrekning over hvem som får jobben. Kun ungdommer som bor i Sletteløkka Boligsameie kan søke.

Posted in Uncategorized