Varmtvann / fjernvarme

Vi har blitt gjort oppmerksom på at ikke alle våre beboere har fått melding fra Fortum Oslo Varme om vedlikeholdsarbeidet. Fjernvarme og varmtvannet blir borte 03.februar i perioden mellom 09.00 – 15.00.

Posted in Uncategorized

Endring av felleskostnader

Styret har jobbet hardt for å redusere utgiftene og for å opprettholde vedlikeholdsplikten sin overfor sameiet. Styret har konkludert at de største vedlikeholdspostene, som skal finansieres fra budsjettet, er ivaretatt. Styret har derfor bestemt, i budsjettet for 2020, til å redusere fellesutgiftene med 6%. Det er bare fellesutgiftene som blir redusert, ikke akonto fyring beløpet. Den reelle reduksjon i månedlige utgiftene vil være ca. 5%.

Styret hadde ønske at endringene skulle tre i kraft fra januar 2020, men på grunn av utfordringer hos forretningsføreren vil reduksjonen først komme i februar 2020.

Posted in Uncategorized

Åpningstider vaktmesterkontoret

Vaktmesterkontoret vil holde stengt fra 24.desember til 26.desember, 31.desember og 1.januar 2020.

Vi vil gjerne bruke anledning til å ønske alle våre beboere en god jul og et godt nytt år.

godjul

Posted in Uncategorized

Endring av leverandør for trappevask

Styret har fått mange negative tilbakemeldinger angående trappevask. Derfor har styret sagt opp avtalen med dagens leverandør og tegnet en ny avtale med Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS. De skal utføre rens hos oss på tirsdager og onsdager etter følgende plan:

  • Tirsadager : Linderudsletta 7-19 og Sletteløkka 10-24
  • Onsdager : Linderudsletta 1-5 og Sletteløkka 1-5, Sletteløkka 2-8, Sletteløkka 21, 23 og 26

For tiden holder de på med hovedrens av sameiet. Vanlig “trappevask” vil starte først til uka. Vi forventer at beboerne blir bedre fornøyd med den nye leverandøren. Skulle det være noe avvik angående trappevasken, vil vi be beboerne om å ta umiddelbart kontakt med styret. Styret vil ta dette videre med leverandøren.

Posted in Uncategorized

Varmtvannet i sameiet – OPPDATERT

Oppdatering 15.35, 9.desember
Den provisoriske løsningen er på plass og hele sameiet skal ha varmtvannet nå. Vi skal sende ut varsel når leverandør kommer tilbake for å skifte ut de nødvendige delene.

Oppdatering 11.10, 9.desember
Leverandøren skal montere en provisorisk løsning, mens de venter på delene som er bestilt fra utlandet. Hvis alt går etter planen, vil alle beboere få varmtvannet i løpet av ettermiddagen. Varmtvannet vil bli stengt i korte perioder mens arbeidet pågår.

Oppdatering kl.16.10, 6.desember
Beklagelig har leverandøren ikke greid å anskaffe delen for å utbedre skaden på røret som fører varmtvannet ned til Linderudsletta 15-19 og Sletteløkka 21-23. Ifølge leverandørene, Brødrene Dahl og Heidenreich, som leverer VVS deler er disse delene gamle og gått ut av produksjon. Leverandøren skal undersøke mulighet med å sveising og prøve å levere en tilpasset løsning til problemet.
Vi beklager på det sterkeste utfordring dette har skapt for våre beboere.

Oppdatering kl.09.20, 6.desember
Det er fortsatt utfordring med varmtvann i enkelte blokker. Røret mellom Sletteløkka 12 og 14 skal graves opp igjen. Det ser ut som kobling som gir varmtvannet til Linderudsletta 15-19 og Sletteløkka 21 og 23 har gått i stykker. For å bytte ut den vil man være nødt til å stenge av varmtvannet igjen.

Oppdatering kl.07.20, 6.desember
Varmtvannet har ikke stabilisert seg i sameiet for alle blokkene. Linderudsletta 15-19 samt Sletteløkka 21-23 har ikke fått varmtvann enda. Vaktmesterne jobber med å kartlegge problemet og omfanget. Det er stor mistanke om vannoverslag i de blokkene og at det tar mye lengre tid før varmtvannet er tilbake igjen.

Oppdatering kl.17.05, 5.desember
Rørleggerne har utbedret feilen på røret fra sentralen i Sletteløkka 12. Varmtvannet skal være tilgjengelig for alle beboerne om en kort stund.

Oppdatering kl.15.30, 5.desember
Det er fortsatt utfordringer med varmtvannet. Rørkoplingen inn til Sletteløkka 14 har sprukket igjen. Rørleggerne er fortsatt her og holder på.

Oppdatering 17.30, 4.desember
Arbeidet med utskifting av varmtvannsrørene ble ikke ferdig idag. Dette medfører at beboerne som får varmtvann fra sentralen i Sletteløkka 12 (Sletteløkka 2-26, 21, 23 og Linderudsletta 7-19) ikke har varmtvann idag. Vi har fått forsikringer fra leverandøren at de vil være ferdig med jobben imorgen formiddag.

Det vil pågå arbeidet med utskifting av varmtvannsrørene mellom Sletteløkka 12 og 14. Varmtvannet blir slått av i perioder. Vi forventer normal drift mot ettermiddagen.

Posted in Uncategorized

Leksehjelp realfag og språkkafe på Sletteløkka

Leksehjelp realfag og språkkafe på Sletteløkka

Image | Posted on by

Varsel: Ustabilt varmtvann

På grunn av rørarbeid med graving mellom Sletteløkka 12 og 14 så vil det kunne oppleves ustabilt varmtvann i perioden fremover.
Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette vil ta.

Posted in Uncategorized